Het concept “Zonnepanelen via voorschot” gaat uit van een eenvoudig principe. Alle stroom die u zelf opwekt hoeft u niet van het energienet af te nemen. Wat u niet van het energienet afneemt hoeft u ook niet te betalen.

Wanneer u dus zelf stroom gaat produceren gaat uw energierekening omlaag en dus ook uw maandelijkse voorschot voor elektriciteit. Dat gedeelte van het voorschot wordt vervolgens gebruikt om het zonnepaneelsysteem af te lossen.

U betaald dan ongeveer hetzelfde voorschot, maar heeft dan wel de panelen op het dak en in maximaal 10 jaar profiteert u volledig van uw eigen opgewekte energie. In onderstaand voorbeeld wordt dit verder toegelicht.

Opbouw huidig voorschot
Standaard bestaat je voorschot uit drie delen:

  • elektriciteitslevering
  • netwerkkosten
  • heffingen van de overheid

 

 

Opbouw nieuw voorschot

 

Zoals u uit de figuren kan zien veranderd het voorschot niet, gaan de delen levering (elektriciteit), netwerkkosten en overheidsheffingen (energiebelasting, btw) omlaag, omdat u zelf stroom op gaat wekken. De ruimte die hierdoor ontstaat in het voorschot wordt gebruikt om het zonnepanelensysteem mee te betalen.quote2

 

 

In bovenstaande figuren wordt er vanuit gegaan dat er voldoende elektriciteit opgewekt kan worden. Diverse factoren zijn hier op van invloed (bijvoorbeeld dakligging, zwaarte van de aansluiting, beschikbaar dakoppervlak). Wat dit beeld voor u kan betekenen wordt uiteindelijk bepaald uw eigen persoonlijke situatie.

Doorloop daarom het “stroomdiagram” om te zien of “Zonnepanelen via voorschot” voor u interessant is óf kom naar één van de avonden tijdens de “Zon zoekt boer on tour” avonden bij u in de regio.

Direct contact met één van onze Zonne-adviseurs? Dat kan ook natuurlijk! Met hun deskundige achtergrond en kennis van de agrarische sector maken zij een optimaal voorstel voor de plaatsing van zonnepanelen op uw stal of schuur.

drenthespecial

 

Wilt u de belangrijkste informatie nog even rustig kunnen teruglezen of ergens mee naar toe kunnen nemen?
Print dan het hiernaast aanwezige document met alle relevante informatie over het project “Zonnepanelen via voorschot”.