Duurzaam ondernemen en het managen van uw energiezaken in de toekomst

Duurzaam ondernemen is aan de orde van de dag. Het concept “Zonnepanelen via voorschot” draagt hier aan bij door een unieke oplossing te bieden om uw energiezaken groener in te richten.

In het Energieakkoord is opgenomen dat in 2020 alle energie die in Nederland gebruikt wordt, 14% hernieuwbaar moet zijn. Duurzame energie is een belangrijke stap naar uw milieuvriendelijker bedrijfsproces. Samen met u als agrariër willen wij deze stap zetten.
Door te kiezen voor “Zonnepanelen via voorschot” kiest u voor een financieel aantrekkelijke  en moderne manier om een duurzaamheidsslag te maken op uw bedrijf.
Ook kunt u de co2 uitstoot van de door u verbruikte energie grotendeels reduceren. U draagt hiermee niet alleen bij aan een schoner milieu, maar ook aan de verdere verduurzaming van uw omgeving,  wat uiteindelijk resulteert in een breder maatschappelijk draagvlak.

Zon zoekt boer

Agrariërs hebben de nodige ruimte voor zonnepanelen op hun dak, maar toch ligt er verhoudingsgewijs nog maar een klein percentage van de daken vol met zonnepanelen. Interesse vanuit de agrariërs is er wel, maar de stap om daadwerkelijk over te gaan tot de aanschaf van zonepanelen wordt vaak nog niet gezet. De aanschaf roept toch de nodige vragen op en met name het vraagstuk “hoe de panelen te financieren” is voor elke agrariër niet altijd even gemakkelijk te beantwoorden. Om deze drempels weg te nemen is de campagne “Zon zoekt Boer” in het leven geroepen.

“Zon zoekt boer” is een initiatief van DGB Energie en de provincies Drenthe en Overijssel via de “Drentse Energie Organisatie” (DEO) en “Energiefonds Overijssel” en heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan het duurzaam ondernemen in de agrarische sector.

Om het doel realiseerbaar te maken is het fonds Triple Groen opgericht. Inkoop, montage, installatie, energie levering en financiering is allemaal onder één dak geregeld. Dat maakt het mogelijk “Zonnepanelen via voorschot” aan te bieden. Een uniek concept met slechts één aanspreekpunt voor de boer.